Leszek Bubel
Redaktor naczelny  tygodnika
„TYLKO POLSKA”
Prezes Zarządu Fundacji Paragraf
ul. Brzoskwiniowa 13, 04-782 Warszawa
tel. 516 219 698
Konto: 33 1090 2590 0000 0001 2206 5076
NIP: 9522125490

Warszawa, dnia 14.01.2020 r.
Instytut Pamięci Narodowej
Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
w Warszawie, Pl. Krasińskich 2/4/6 00-207 Warszawa

dotyczy sprawy sygn.: S 72.2019.Zk
Szanowni Państwo,
W dniu 09.05.2019r. złożyłem do Instytutu Pamięci Narodowej -Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zawiadomienie o popełnieniu przez adwokata Andrzeja Orlińskiego zbrodni komunistycznej, który działając jako
prokurator wojskowy stosował przepisy nieistniejącego aktu prawnego w postaci
dekretu z 12.12.1981r. ,,o ochronie państwa i bezpieczeństwa publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego” i na podstawie tego aktu prowadził między innymi postępowanie śledcze przeciwko Grażynie Różańskiej podejrzanej o popełnienie
przestępstwa z art. 48 ust. 2 Dekretu o stanie wojennym z dnia 12.12.1981r.
polegającego na rozpowszechnianiu fałszywych wiadomości mogących wywołać
niepokój publiczny w ten sposób, że przepisane przez siebie wierszowane pismo pt ,,List do Generała” zawierające takie wiadomości przekazała Andrzejowi Rakoczemu.
W odpowiedzi na w/o zawiadomienie otrzymałem pismo Instytutu Pamięci
Narodowej -Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie z dnia 22.06.2019r. informującego mnie o wszczęciu śledztwa S 72.2019.Zk w sprawie zbrodni komunistycznej będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości, polegającej na przekroczeniu władzy przez funkcjonariuszy państwa
komunistycznego poprzez bezprawne pozbawienie wolności w okresie od
21.01.1982r. do 18.02.1982r. Grażyny Różańskiej, ze wskazaniem że czyn ten
związany był ze stosowaniem represji wobec osób pozostających w opozycji do panującego wówczas ustroju politycznego tj. o przestępstwo z art. 189§ 2 k.k. w zb. z art. 231§1 k.k. w zw. z art. 11§ 1 k.k. w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z

18.12.1998r. o Instytucie Pamięci Narodowej -Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu (Dz.U. nr 155 poz. 1016 z późn. zm.).
W związku z powyższym, jako składający zawiadomienie o przestępstwie, ale
też mając na uwadze treść norm ustawy Prawo prasowe- art. 11 ust. 1 w zw. z art. 4, wnoszę o udzielenie odpowiedzi na pytania:
1. Na jakim etapie znajduję się postępowanie w sprawie z mojego
zawiadomienia o możliwości popełnienia przez adw. Andrzeja Orlińskiego
zbrodni komunistycznej;
2. Czy adw. Andrzej Orliński lub inne osoby z Okręgowej Rady Adwokackiej w
Warszawie np. wicedziekan adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska
wywierały wpływ na sposób procedowania przez Oddziałową Komisję
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie w sprawie
sygn. S 72.2019.Zk. Jeżeli tak, to proszę o wskazanie jakie to były naciski i
przez kogo stosowane.
3. W związku z treścią pytania drugiego – proszę o wskazanie dlaczego do chwili
obecnej nie zostałem poinformowany o stanie sprawy.
Niezależnie od powyższego, powołując się na w/w przepisy ustawy Prawo prasowe, wnoszę o udostępnienie mi akt niniejszego postępowania celem zapoznania się z
nimi i wykonania z nich fotokopii. Proszę w tym zakresie mieć na względzie fakt, iż
jestem dziennikarzem śledczym z 30-letnim doświadczeniem oraz wydawcą kilku
tytułów prasowych, w tym tygodnika ,, Tylko Polska”, którego jestem jednocześnie
redaktorem naczelnym.

Prezes Fundacji Paragraf
Redaktor naczelny Tygodnika ,,Tylko Polska”
Leszek Bubel

Do wiadomości:
Okręgowa Rada Adwokacka
w Warszawie
al. Ujazdowskie 49
00-536 Warszawa

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close