To nie jest autorska strona osób na niej prezentowanych. Administrują ją sympatycy „Fundacji Paragraf”. Ponieważ są to osoby publiczne to o ich działalności dziennikarze reprezentujący opinię publiczną mają prawo i obowiązek informować. W Polsce każdy ma prawo zarejestrować i używać dowolną domenę. Działamy w ramach obowiązującego prawa, wolności słowa, prawa do krytyki zagwarantowanych Konstytucją RP a także międzynarodowymi konwencjami ratyfikowanymi przez Polskę.

This is not the author’s website of the people presented on it. It is administered by supporters of the „Paragraf Foundation”. Because they are public figures, journalists representing the public have the right and obligation to inform about their activities. In Poland, everyone has the right to register and use any domain. We operate under applicable law, freedom of speech, the right to criticism guaranteed by the Polish Constitution as well as international conventions ratified by Poland.