Lista członków Komisji ds. Kobiet przy NRA

• ADW. KATARZYNA GAJOWNICZEK–PRUSZYŃSKA (Wicedziekan ORA w Warszawie, Przewodnicząca Zespołu ds. Kobiet przy NRA) – jako wiceprezes Sądu Dyscyplinarnego pod berłem okrytego hańbą Grzegorza Majewskiego po chamsku podebrała projekt powołania Komisji Kobiet Adwokatów przy samorządzie adwokackim mojego autorstwa; Będąc wówczas zastępczynią rzecznika dyscyplinarnego przy ORA W-wa zablokowała go,następnie złożyła swój kopiując pomysł i równolegle mając silniejszą pozycję rozpoczęła hejt mający zdyskredytować konkurencyjny. Co też jej się udało przy udziale władz NRA i ORA W-wa. Gdy w 2016 r. znalazła się przy korycie jako Wicedziekan ORA W-wa obejmując też wiele prestiżowych stanowisk w samorządzie zorganizowała nagonkę dyscyplinarną na adw. dr, której ten projekt podjumała; członek Rady Programowej Kongresu Kobiet, ciotka czerwonej rewolucji, optująca – w imieniu całej Adwokatury – za prawem do zabijania dzieci nienarodzonych; córka sędziego okresu PRL – amatorki „pociągów przyjaźni” w PRL-u; Bezceremonialnie także w materiałach filmowych „Obywateli R.P. „skrajnie lewackiej bojówki ją wspierała;

• ADW. DOMINIKA STĘPIŃSKA–DUCH (córka Rzecznika Dyscyplinarnego ORA w Warszawie) – w dniu 19 października 2013 r. jako Wicedziekan ORA odbyła spotkanie z adw. dr w sprawie powołania przy korporacji adwokackiej Komisji Kobiet Adwokatów; dobra znajoma Gajowej; miała bezpośredni dostęp do dokumentów założycielskich Komisji Kobiet Adwokatów, które Gajowa skopiowała;

ADW. JOANNA PARAFIANOWICZ (redaktor naczelny i wydawca „Pokoju Adwokackiego”) – będąc członkiem NRA, zgłosiła się pisemnie jako kandydatka do obsługi prowadzonej przeze mnie Fundacji „Paragraf”; podkreślała swoje koneksje w samorządzie adwokackim i wynikającą z nich bezkarność; przechwalała się nawet tym, że ok. 20 jej postępowań dyscyplinarnych, zostało zamiecione pod dywan, bo reprezentował ją w nich adw. Mikołaj Pietrzak; po odrzuceniu jej kandydatury do obsługi Fundacji „Paragraf”, szkalowała mnie publicznie na swoim portalu; z najniższych pobudek organizowała publiczny lincz na adw. dr, nawołując do hejtu, podsycając mowę nienawiści i podżegając czytelników portalu do pisania skarg na adw. dr; okazało się, że władze warszawskiej ORA odpłaciły jej się na ten gest lojalności, powierzając funkcję przewodniczącej Koła Kobiet przy ORA;

• ADW. ANISA GNACIKOWSKA (zastępca sekretarza NRA, opiekun Zespołu ds. Kobiet przy NRA)  Doskonale wie jaka była geneza powstania tego zespołu,ale brakiem etyki uwiarygodnia jego haniebne istnienie. Wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie z 2001 roku. Wykonuje zawód w Kancelarii Adwokackiej, prowadzącej praktykę z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego. Członek Naczelnej Rady Adwokackiej od 2013 roku. W obecnej kadencji Zasępca Sekretarza Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej (info ze strony internetowej: https://www.rpo.gov.pl/pl/osoba/anisa-gnacikowska). Ma profil na Facebooku (https://www.facebook.com/anisa.gnacikowska), z którego wynika iż wspiera takie inicjatywy jak: Piekło Kobiet, Wolne Sądy. Nie ma strony internetowej swojej Kancelarii. Brak w internecie opinii. Na Youtubie wypowiada się w kilku filmikach na kanale Rzeczpospolita TV (m.in. jak podzielić kredyt frankowy po rozwodzie, bariery i braki w sądach rodzinnych, nowa kampania wizerunkowa adwokatury);

• ADW. EWA KRASOWSKA (członkini Zespołu ds. Kobiet przy NRA, a zarazem Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury). Jak i z tego wynika Gajowa potrafiła znaleźć wpływowe osoby aby realizować swoje interesy, albo adw. Krasowska sama się zgłosiła do Zespołu zafascynowana jego linią obyczajową i polityczną – żeby pokazać całemu środowisku adwokackiemu, że ujawnienie poglądów innych niż lewackie i proaborcyjne, będzie piętnowane uruchomieniem szykan dyscyplinarnych, ostentacyjnie więc wstąpiła do Zespołu ds. Kobiet przy NRA, gdzie podlega służbowo adw. Katarzyny Gajowniczek –Pruszyńskiej. Zapytana przeze mnie w trybie dostępu do informacji publicznej, czy jest etyczne, żeby Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury identyfikował się ze strukturą polityczną o zabarwieniu skrajnie lewicowym, jaką jest Zespół ds. Kobiet przy NRA, odmówiła odpowiedzi na to niewygodne pytanie. Kiedy dowiedziała się, jak Krzysztof Stępiński z pobudek rasistowskich, motywowanych nienawiścią, nadużywając władzy Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie, usiłuje doprowadzić do śmierci osobę w stanie agonii, zdecydowała o jego wyłączeniu od spraw adw. dr, ale powierzyła te sprawy dyspozycyjnym Izbom w Katowicach i Poznaniu, gdzie jej przełożona z Zespołu ds. Kobiet przy NRA ma zapewne najwięcej klakierów, którzy są jej winni przysługę;

• ADW. EMILIA BARABASZ (członkini Zespołu ds. Kobiet przy NRA). Zapewne ciekawe są motywy adwokatów wstępujących do takiego zespołu. Powinni się dowiedzieć o tym także klienci ich kancelarii jaka jest wiarygodność takich mecenasek ! Doświadczenie zdobywała od 2004 r. w Kancelarii Kaczor Klimczyk Pucher Wypiór Adwokaci spółka partnerska, a w 2010 r. założyła własną kancelarię prawną w Warszawie. Członkini Izby Adwokackiej w Warszawie od 2009 r., w 2012 r. zdała egzamin adwokacki. W swojej praktyce skupia się na prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawie cywilnym z zakresu zobowiązań, zagadnieniach sektora non profit i zamówieniach publicznych. Doradza w szczególności instytucjom kultury, twórcom, artystom i innym podmiotom działającym w dziedzinie kultury, sztuki i nauki. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, pracę magisterską w zakresie praw człowieka obroniła w 2004 r. pod kierunkiem prof. Mirosława Wyrzykowskiego. W tym samym czasie ukończyła studia licencjackie na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego w specjalizacji integracja europejska, gdzie pod kierunkiem prof. Zofii Sokolewicz uzyskała dyplom z wyróżnieniem. Jest członkinią Zespołu ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie i Sekretarzem Sekcji Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Współpracuje pro bono z lewackim Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego w Warszawie (..) Prowadzi zajęcia z prawa autorskiego i praw pokrewnych w ramach Laboratorium Nowych Praktyk Teatralnych na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Pracuje w języku polskim i angielskim (info ze strony internetowej: http://barabaszdebska.pl/zespol/); Brak w internecie opinii. Jest kilka filmów na Youtubie, gdzie wypowiada się o wolnych sądach. Ma profil na Facebooku (https://www.facebook.com/emiabbass), z którego wynika, iż wspiera osoby LGBT w Polsce.Czyste skrajne lewactwo;

• ADW. KATARZYNA GOLUSIŃSKA (członkini Zespołu ds. Kobiet przy NRA) – Kolejny ciekawy i do rozpracowania przypadek, oraz do rozpropagowania j.w. Katarzyna Golusińska – adwokat, specjalista z zakresu prowadzenia sporów sądowych, mediacji, negocjacji i obsługi podmiotów gospodarczych. Dziedziny prawa, którymi się zajmuje to: prawo gospodarcze, prawo cywilne ze szczególnym uwzględnieniem prawa medycznego i prawa rodzinnego, prawo pracy oraz prawo obrotu nieruchomościami. Asystent w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu. Sekretarz Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu. Partner zarządzający Degórski Golusińska i Partnerzy Adwokacka Spółka Partnerska (info ze strony internetowej: http://www.twojadwokat.info/katarzyna-golusinska); Kolejna feministka, o czym świadczy artykuł – http://onepoznan.pl/katarzyna-golusinska-7-pytan-o/ ; Fragment artykułu na Pokoju Adwokackim z dnia 07 września 2016 r. (https://pokojadwokacki.pl/jak-kazda-kobieta-mam-wiecej-sily-niz-na-to-wygladam-tekst-o-kobietach-adwokatach/); CV adw. Katarzyny Golusińskiej pęka w szwach. Jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Prawa i Administracji oraz VII Szkoły Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych. Od 2002 roku wykłada w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu. W 2003 roku w ramach Programu Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju prowadziła szkolenia w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Kijowie. Na przełomie lat 2003-2004 byłą asystentem w Poznańskim Centrum Praw Człowieka – Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.Adwokatka pro bono. Adwokat Katarzyna Golusińska to autorka publikacji naukowych oczywiście o lewackim zabarwieniu z zakresu prawa mniejszości seksualnych, ochrony prawa do prywatności, problematyki uchodźczej czy prawa medycznego. Egzamin adwokacki zdała w 2008 roku. W 2012 roku była nominowana do nagrody Kobieta Przedsiębiorcza Wielkopolski, a także otrzymała medal za działalność pro bono Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości. W 2013 roku uzyskała certyfikat mediatora w Centrum Mediacyjnym przy Naczelnej Radzie Adwokackiej; Brak w internecie opinii. Ma profil na Facebooku (https://www.facebook.com/katarzyna.golusinska), z którego wynika, iż wspiera takie lewackie inicjatywy jak Piekło Kobiet, Wolne Sądy;

TO JEST CHORE ABY ZESPÓŁ D.S KOBIET ZOSTAŁ ZAWŁASZCZONY PRZEZ JEDNĄ LEWACKĄ OPCJĘ POLITYCZNĄ WYWODZĄCĄ SIĘ Z KOMUNY !!! I TO PRZY AKCEPTACJI WŁADZ ADWOKATURY WYPOWIADAJĄ SIĘ ONE W IMIENIU WSZYSTKICH ADWOKATEK A DLA TYCH O POGLĄDACH PRAWICOWYCH CZY KONSERWATYWNYCH A NAWET APOLITYCZNYCH NIE MA MIEJSCA ! DOBITNIE TO ŚWIADCZY CZYM STAŁA SIĘ ADWOKATURA PRZYPOMINA TO FASZYZM I TOŻSAMY MU KOMUNIZM JEDNA LINIA IDEOLOGICZNA JEDNE POGLĄDY JEDNA WZAJEMNEJ ADORACJI RODZINKA JEDNA WIELKA KOMPROMITACJA OTO CIĄG DALSZY TEGO LEWACTWA

• ADW. SYLWIA GREGORCZYK-ABRAM (członkini Zespołu ds. Kobiet przy NRA) – jako sędzia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury, publicznie nawoływała do ostracyzmy wobec adwokatów – zwolenników reformy wymiaru sprawiedliwości twierdząc cytuję: Ja tego nie rozumiem, bo tu mamy spór czysto prawny. Kadencja pani pierwszej prezes SN jest zapisana w konstytucji. Tak samo jak z konstytucji wynika trójpodział władzy. To wielki test etyczny dla środowiska prawniczego. Godzenie się na to, przyklaskiwanie temu przez sędziów, adwokatów, którzy aktywnie wspierają tzw. reformę sądownictwa, jest – nie boję się użyć tego określenia – haniebne. Uważam, że takie osoby powinna spotkać stanowcza reakcja ze strony środowiska. (…) Powinien ich spotkać mocny ostracyzm środowiskowy. Kiedy ta władza im minie, żeby odczuli, że to, co zrobili, jest sprzeniewierzeniem się temu, na czym praca prawników polega. Mam nadzieję, że będziemy o tym pamiętać. Postawa godna bezstronności wymaganej dla funkcji Sędziego Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury. Zwykłe chamstwo i buta. Mam nadzieję że PiS jak uspokoi swoje rządy to znowelizuje ustawę o adwokaturze. W tym m.in. jak zapowiada nie tylko zabierze im kasę, prawdziwe synekury z członkowskich składek, ale i dyscyplinarny sprywatyzowany bicz w rękach prawdziwych lewackich i demoliberalnych oszołomów.

• ADW. JOWITA GROCHOWSKA (członkini Zespołu ds. Kobiet przy NRA). Negatywna opinia na stronie internetowej: http://www.ofachowcach.pl/Opinie.aspx?Fachowiec=57449 Bardzo nieprofesjonalnie i nieudolnie prowadzona sprawa. Np: -zmianie terminu jednego ze spotkań dowiedziałem się dopiero pod kancelaria, jak mi się w końcu udało dodzwonić. -aplikantka która miała być na ogłoszeniu wyroku nie dosłyszała części a to co przekazała okazało się być nieprawdą 🙂 Jak zwróciłem uwagę że to nieprofesjonalne to dostałem odpowiedź że „trzeba było pofatygować się samemu”, chociaż wcześniej zostałem zapewniony( i to 2 krotnie) że „to tylko ogłoszenie i aplikantka i tak będzie i że nie ma potrzeby żebym przyjeżdżał”.:) Na rozprawie ogólnie „ciepłe kluchy”, brak zaangażowania czy pomysłu na rozegranie tematu. Nie polecam; Nie ma strony internetowej prowadzonej Kancelarii Adwokackiej, nie ma Facebooka, nie ma żadnych filmów na Youtubie z Jej udziałem. Czekam na ciekawe informacje i o tej osobie aby przestała być anonimowa. Udział w takim zespole powinien jej to zapewnić !

• ADW. NATALIA KLIMA-PIOTROWSKA (członkini Zespołu ds. Kobiet przy NRA) – Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Katowicach, zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej. Specjalizuje się w prawie nieruchomości i lokalowym, prawie spółek i podatkowym, a nadto rodzinnym oraz karnym-skarbowym. Posiada doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych oraz bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych. Obrońca i pełnomocnik w sprawach sądowych i administracyjnych. Biegle włada językiem angielskim (info ze strony internetowej http://kancelariapiotrowscy.pl/); Brak opinii w internecie na Jej temat. Ma profil na Facebooku (https://www.facebook.com/profile.php?id=100010693725243), z którego wynika, że wspiera osoby LGBT, marsz tysiąca tóg. Brała udział w projekcie dotyczącym ofiar przemocy psychicznej.  Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Katowicach, niczym bulterier adw. Katarzyny Gajowniczek – Pruszyńskiej rzuciła się – nadużywając władzy, łamiąc prawo i zionąc nienawiścią – na umierająca kobietę, po tym jak inna Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Katowicach zrezygnowała z tej funkcji, żeby nie brać udziału w tym linczu, przemocy korporacyjnej i usiłowaniu zabójstwa adw. dr, a wszystko po to, żeby odwdzięczyć się swojej szefowej –

Katarzynie Gajowniczek – Pruszyńskiej, której była winna przysługę. A może ktoś zna inny powód tak rozumianej etyki, chętnie się z nim zapoznam i rozpowszechnię. Zapewniam anonimowość źródeł informacji zgodnie z obowiązującym prawem. Jako dziennikarz mam obowiązek informować opinię publiczną co mogą mieć za skórą osoby wykonujące zawód zaufania publicznego;

• ADW. AGNIESZKA KRAKÓWKA-GÓRSKA (członkini Zespołu ds. Kobiet przy NRA) – Brak opinii w internecie. Nie ma strony internetowej Kancelarii, posiada profil na Facebooku: https://www.facebook.com/agnieszka.krakowka, ale częściowo zablokowany; Czekam na ciekawe informacje i o tej osobie aby przestała być anonimowa. Udział w takim zespole powinien jej to zapewnić !;

• ADW. KAROLINA KUSZLEWICZ (członkini Zespołu ds. Kobiet przy NRA) – wychowanka adw. Katarzyny Gajowniczek – Pruszyńskiej, absolwentka studiów GENDER !!! /takiej skrajnie lewackiej zblazowanej ideologii zatruwającej umysły mniej odpornych na głupotę i dewiację/, której Katarzyna Gajowniczek – Pruszyńska zleciła upstrzenie podebranego mojego projektu Komisji Kobiet Adwokatów lewacką i feministyczną ideologią. Kiedyś za czasów najlepszego z ustrojów zwano ideologów politrukami. Przyznam że nie przewidziałem że mój autorski pomysł doczeka się takiej hańby ! Oto kolejne osoby które wstępując do tego zespołu podpisały jego obyczajowo-polityczny cyrograf. Eksponując się w czymś takim zapewne są żądne sławy. Prawdziwej etyki na zasadach j.w. już o to prosiłem; Na Youtubie jest kilka filmów z jej udziałem m. in. o wolnych sądach, o prawach zwierząt. Ma profil na Facebooku (https://www.facebook.com/karolina.kuszlewicz), z którego wynika, iż wspiera takie inicjatywy jak: Piekło kobiet, Wolne Sądy, Marsz Tysiąca Tóg;

• ADW. MAŁGORZATA MĄCZKA-PACHOLAK (członkini Zespołu ds. Kobiet przy NRA) – Adwokat Małgorzata Mączka-Pacholak zajęła trzecie miejsce w dorocznym rankingu Dziennika Gazety Prawnej „Rising Stars. Liderzy Jutra”. Kapituła rankingu doceniła w szczególności jej imponujące doświadczenie w reprezentowaniu klientów w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Adwokat Małgorzata Mączka-Pacholak współpracuje z Kancelarią Pietrzak Sidor & Wspólnicy od czterech lat. Specjalizuje się w prawie karnym i w sprawach z zakresu ochrony praw człowieka. Wraz z prawnikami Kancelarii prowadzi liczne postępowania o znaczeniu strategicznym dla ochrony praw człowieka. Reprezentuje m.in. parę homoseksualną, której urzędnicy odmówili zawarcia związku małżeńskiego. Pracowała również przy postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie niekonstytucyjności przepisów regulujących ubój rytualny (info ze strony internetowej: https://www.pietrzaksidor.pl/adwokat-malgorzata-maczka-pacholak-wsrod-30-wschodzacych-gwiazd-prawa/); Brak opinii w internecie. Ma profil na Facebooku – ( https://www.facebook.com/gosia.maczka.pacholak), z którego wynika, iż wspiera takie inicjatywy jak Piekło Kobiet, Równość (osoby LGBT), Czarny protest itp. 08 marca 2020 r. wzięła udział w XXI Warszawskiej Manifie dotyczącej feminizmu; Czekam na ciekawe informacje i o tej osobie aby przestała być anonimowa. Udział w takim zespole powinien jej to zapewnić !;

• ADW. ZUZANNA MICHAŁEK-STRZELEWICZ (członkini Zespołu ds. Kobiet przy NRA) – Adwokat Zuzanna Michałek Strzelewicz ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Podyplomowe Studia UAM w zakresie Prawa Europejskiego, a także roczne kursy: Council of Europe Program on Human Rights oraz Introduction to English Law and the Law European Union.W roku 2003 roku, po ukończeniu aplikacji adwokackiej i zdaniu egzaminu adwokackiego, została wpisana na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. W latach 2013 – 2016 roku adwokat Zuzanna Michałek Strzelewicz była Członkiem Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Poznaniu, aktualnie natomiast jest Wiceprezesem Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Poznaniu. Decyzją Wojewody Wielkopolskiego od 2013 roku jest członkiem Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w województwie wielkopolskim. (info ze strony internetowej – https://michalekipartnerzy.pl/zespol/); Brak opinii w internecie. Ma profil na Facebooku (https://www.facebook.com/zuzanna.michalekstrzelewicz), ale jest częściowo zablokowany; Czekam na ciekawe informacje i o tej osobie aby przestała być anonimowa. Udział w takim zespole powinien jej to zapewnić !;

• ADW. GABRIELA MORAWSKA-STANECKA (członkini Zespołu ds. Kobiet przy NRA) –

 W 2019 dołączyła do ugrupowania Wiosna, obejmując funkcję wiceprezesa do spraw prawnych. W wyborach parlamentarnych w tym samym roku była kandydatką Sojuszu Lewicy Demokratycznej do Senatu w okręgu wyborczym nr 75 (obejmującym Tychy, Mysłowice oraz powiat bieruńsko-lędziński) Uzyskała mandat senatora X kadencji, wygrywając z ubiegającym się o reelekcję Czesławem Ryszką z PiS. Otrzymała 64 172 głosy (tj. 50,93% głosów). 12 listopada 2019 została wicemarszałkiem Senatu (info ze strony internetowej https://pl.wikipedia.org/wiki/Gabriela_Morawska-Stanecka); Brak opinii w internecie. Ma profil na Facebooku (https://www.facebook.com/gabriela.morawskastanecka), z którego wynika, że jest lewaczką, feministką, wspiera kandydaturę Roberta Biedronia;

• ADW. AGATA OWCZARSKA (członkini Zespołu ds. Kobiet przy NRA)  – Posiada profil na Facebooku (https://www.facebook.com/profile.php?id=100000007901319); Czekam na ciekawe informacje i o tej osobie aby przestała być anonimowa. Udział w takim zespole powinien jej to zapewnić !;

• ADW. MIROSŁAWA PIETKIEWICZ (członkini Zespołu ds. Kobiet przy NRA) – Adwokat Mirosława Pietkiewicz jest absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po ukończeniu studiów odbyła aplikację sądową w byłym Sądzie Wojewódzkim w Olsztynie, zakończoną egzaminem sędziowskim. Następnie odbyła aplikację adwokacką i po pozytywnym zdaniu egzaminu została wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Olsztynie. Przez cały okres pracy zawodowej adwokat Mirosława Pietkiewicz wykształciła i przygotowała do wykonywania zawodu wielu aplikantów adwokackich, którzy dzisiaj są znanymi i cenionymi adwokatami. Niezależnie od pracy zawodowej, prawie od początku działalności adwokat Mirosława Pietkiewicz pracowała na rzecz Samorządu Adwokackiego, pełniąc różne zaszczytne funkcje, w tym przez okres dwóch kadencji funkcję Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Olsztynie jako pierwsza kobieta w tej Izbie a przez wiele kadencji funkcję Wicedziekana.. Aktualnie adwokat Mirosława Pietkiewicz jest członkiem władz naczelnych Adwokatury, wchodząc już drugą kadencję w skład Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej. Udziela się również społecznie, biorąc udział w akcjach bezpłatnych porad prawnych, jak i jako członek międzynarodowego stowarzyszenia kobiet Soroptimist International. Specjalizuje się w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych (info ze strony internetowej: http://www.adwokatpietkiewicz.pl/adwokat-pietkiewicz/Adwokat_Pietkiewicz_Olsztyn.html); Czekam na ciekawe informacje i o tej osobie aby przestała być anonimowa. Udział w takim zespole powinien jej to zapewnić !;

• ADW. DARIA SKRZYPCZAK-KOZIKOWSKA (członkini Zespołu ds. Kobiet przy NRA) – Prawniczka z doświadczeniem międzynarodowym, specjalizująca się w prawie pracy. Interesuje się tematyką praw człowieka, w tym w szczególności prawami kobiet w Polsce i na świecie. Absolwentka WPiA Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W ramach programu LLP-Erasmus studiowała także na Wydziale Prawa Eötvös Loránd University w Budapeszcie, Węgry. Aplikację adwokacką ukończyła przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe Daria Skrzypczak-Kozikowska zdobywała w kancelariach prawniczych w Polsce (Raczkowski Paruch, PWC, Warszawa) oraz w Niemczech (Andreas Dembski Kanzlei, Berlin). Rozwijając zainteresowania naukowe, w 2012 r. wyjechała do Japonii, gdzie we współpracy z Uniwersytetem w Nagoi (Nagoya University) prowadziła pracę badawczą na temat implementacji norm prawa pracy w azjatyckich krajach rozwijających się. W trakcie kilkuletniego pobytu w Japonii odbyła również staż w dziale prawnym japońskiej firmy doradczej, skupiającej się na zagadnieniach zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego inwestowania. Posługuje się biegle językiem angielskim oraz doskonali znajomość języka niemieckiego i japońskiego (info ze strony internetowej: http://zespolprawny.federa.org.pl/daria-skrzypczak-kozikowska/); https://www.wykop.pl/link/4924721/w-warszawie-dziala-adwokat-ktora-pomaga-tylko-kobietom/ -> feministyczne zapędy, dyskryminacja mężczyzn;

• ADW. MONIKA SOKOŁOWSKA (członkini Zespołu ds. Kobiet przy NRA)  – Adwokat Monika Sokołowska z Izby Lubelskiej, przewodnicząca Komisji ds. Integracji Samorządowej „Kolektyw Koleżeński” przy ORA Lublin, została uhonorowana pierwszym wyróżnieniem w Konkursie Kobiety Adwokatury 2018! Laudację wygłosiła adw. Natalia Klima-Piotrowska (treść pod linkiem http://www.adwokatura.pl/admin/wgrane_pliki/file-laudacja-monika-sokolowska-26702.docx), wyróżniona w ubiegłej edycji, mówiąc o mec. Sokołowskiej m.in.: „Pani Mecenas jest ekspertką w sprawach przemocy domowej, przemocy wobec kobiet. Będąc świadoma niebagatelnego znaczenia edukacji chętnie dzieliła się swoją wiedzą i to nie tylko z klientkami i klientami, ale także z szerszą publicznością. W minionym roku zorganizowała kilka wydarzeń dotyczących zagadnienia przemocy domowej, podczas których ten jakże poważny społeczny problem zgłębiany był przez ekspertów, przede wszystkim od strony teoretycznej. Ale Pani Mecenas jest także współautorką praktycznego poradnika adresowanego do kobiet będących ofiarami przemocy.” Uroczystość wręczenia wyróżnień i nagrody prowadziła przewodnicząca Zespołu do spraw Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, gratulacje laureatkom składał Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Jacek Trela, wziął w niej udział także adw. Bartosz Przeciechowski z Izby Lubelskiej, który zgłosił kandydaturę adw. Moniki Sokołowskiej w konkursie;

• ADW. MARTA TOMKIEWICZ (członkini Zespołu ds. Kobiet przy NRA) – wychowanka adw. Katarzyny Gajowniczek – Pruszyńskiej, brała udział jeszcze jako aplikantka w procederze adw. Katarzyny Gajowniczek – Pruszyńskiej podbierania mojego projektu Komisji Kobiet Adwokatów; obecnie w nagrodę sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie !!!, wzorem swojej mentorki kalająca funkcję sędziego dyscyplinarnego, wymagającą przynajmniej zachowania pozorów neutralności światopoglądowej, afiszowaniem się z lewackim światopoglądem w ramach Zespołu ds. Kobiet przy NRA. To już jakaś plaga prawomyślnych ideowo. Jeden zespół, jedna ideologia, reszta w…!

• ADW. KATARZYNA ZĄBKIEWICZ (członkini Zespołu ds. Kobiet przy NRA) – ZŁE OPINIE o tym adwokacie można wyczytać na: http://wyszukiwarkaprawnikow.pl/adwokat/suwalki-zabkiewicz-katarzyna-10256 https://www.podatnik.info/katalog_firm/kancelarie_prawne/kancelaria_adwokacka_adwokat_katarzyna_zabkiewicz-1165669/ocena_i_opinie; Przykłady: – Nie radze korzystać z usług tej pani bierze kasę i to wszystko.; – My potrzebujący pomocy napełniamy tylko kieszenie takim mecenasom brak porady robi co jej pasuje; – Adwokat spóźnia się na każdą sprawę, bardzo trudny kontakt. Obiecuje złote góry a potem nie ma czasu dla klienta na spotkanie przed sprawą nie odbiera telefonów. Nie polecam; – Jak najdalej od tej kancelarii tak nieuczciwego adwokata nie ma w Suwałkach;– Pani mecenas niezbyt miła, nie przebiera w słowach. Odrzuca telefony, ma niewłaściwe podejście do klienta. Nie polecam definitywnie; Czekam na ciekawe informacje i o tej osobie aby przestała być anonimowa. Udział w takim zespole powinien jej to zapewnić !

• ADW. ZUZANNA WARSO (członkini Zespołu ds. Kobiet przy NRA) – Będąc aplikantką adwokacką udzielała się wielokrotnie pisząc artykuły publikowane w magazynie Pokój Adwokacki, m. in.: napisała artykuł o hejcie wśród kobiet, opublikowany 31 października 2016 r. – https://pokojadwokacki.pl/ludzie-ktorzy-nienawidza-kobiet-apl-adw-zuzanna-warso/ (HIPOKRYZJA!!!!) oraz art. opublikowany 20 grudnia 2016 r. pt. „Dlaczego adwokatura potrzebuje kobiet bardziej niż kobiety adwokatury?” – https://pokojadwokacki.pl/dlaczego-adwokatura-potrzebuje-kobiet-bardziej-niz-kobiety-adwokatury-apl-adw-zuzanna-warso/ Czekam na ciekawe informacje i o tej osobie aby przestała być anonimowa. Udział w takim zespole powinien jej to zapewnić !

ZANIM zaangażujesz adwokatkę sprawdź ją kim jest !