Kompromitujący przykład wicedziekana ORA Warszawa adw. Andrzeja Orlińskiego i adw. Janusza Obary których PRL-wską działalnością jako prokuratorów zajął się Instytut Pamięci Narodowej jest przykładem potrzeby zlustrowania całego środowiska. Wykonującego zawód zaufania publicznego. Przeglądając wiele teczek w IPN zdobyłem materiały i wiedzę którą jako dziennikarz podzielę się z opinią publiczną o ile lustracja nadal będzie blokowana przez wpływowe adwokackie środowisko. Ponadto zawsze grozi mu tzw. dzika niekontrolowana wybiórcza lustracja, a nawet szantaże wobec osób umoczonych we współpracę ze służbami w czasach PRL. To sensowny argument zawsze obecny gdy pojawia się dyskusja o potrzebie lustracji. Dla dobra całego środowiska lustracja jest koniecznością czego jestem gorącym zwolennikiem. - Leszek Bubel

Apel do ministra sprawiedliwości
23.08.2013

Adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, wystosował pismo oraz memorandum do Marka Biernackiego, ministra sprawiedliwości, w którym zwraca uwagę, że „przyjęcie przez Sejm RP rządowej propozycji przyznania radcom prawnym uprawnień do obron w sprawach karnych i karnych skarbowych będzie oznaczać, że obrońcami w tych sprawach mogą być tajni współpracownicy służb specjalnych“. Zdaniem prezesa NRA taka sytuacja narusza zasady demokratycznego państwa prawa.

03a
03b
03c
03d
03e