Leszek Bubel
Redaktor naczelny  tygodnika
„TYLKO POLSKA”
Prezes Zarządu Fundacji Paragraf
ul. Brzoskwiniowa 13, 04-782 Warszawa
tel. 516 219 698
Konto: 33 1090 2590 0000 0001 2206 5076
NIP: 9522125490

Warszawa, dnia 07.12.2020 r.

1. Rzecznik  Dyscyplinarny Adwokatury
ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
2. Rzecznik Dyscyplinarny
Izby Adwokackiej w Bydgoszczy
Okręgowa Rada Adwokacka w Bydgoszczy
ul. Nowy Rynek 5, 85-131 Bydgoszcz

WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO

Jako redaktor naczelny tygodnika TYLKO POLSKA i Prezes Fundacji Paragraf wnoszę o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec:

1. adwokat Izabeli Kosierb- wpisanej na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Bydgoszczy (adres kancelarii-ul. Kapuściska 13/29, 85-807 Bydgoszcz) w związku z tym, że:

w okresie od co najmniej 19.06.2020r. do nadal:

a) korzysta z usług reklamowych -pozycjonowania swojego nazwiska przy pomocy https://topadwokat.com/bydgoszcz/adwokat-izabela-kosierb/ oraz https://www.najlepszyprawnik.com.pl/szukaj/kancelaria-adwokacka-adwokat-izabela-kosierb/, 

b) na stronie internetowej stronie internetowej swojej kancelarii https://www.izabelakosierb.pl/ publikował treści wykraczające poza dopuszczalną możliwość informowania adwokata o prowadzonej przez niego działalności  m.in. używając zwrotów,, Kancelaria Adwokacka Adwokat Izabeli Kosierb zajmuje się profesjonalnym świadczeniem usług prawnych na rzecz Klientów indywidualnych, przedsiębiorców oraz podmiotów gospodarczych, oferując pomoc prawną na najwyższym poziomie merytorycznym, celem jak najlepszego zabezpieczenia interesów swoich Klientów”, które to treści zawierały elementy wartościujące i ocenne, naruszające zakaz reklamy,

co wyczerpało znamiona  przewinienia dyscyplinarnego z art. 80 Prawa o adwokaturze w zw. z §23 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (tekst jednolity ogłoszony obwieszczeniem Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 27.02.2018r. na podstawie uchwały nr 52/2011 z dnia 19.11.2011r.);

2. adwokata Jarosława Wyrębskiego wpisanego na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Bydgoszczy, wykonującego zawód w kancelarii adwokackiej przy ul. Weyssenhoffa 2/3, 86-072 Bydgoszcz w związku z tym, że 
w okresie co najmniej od 19.06.2020r. do nadal na stronie internetowej stronie internetowej swojej kancelarii https://www.adwokat-adwokat.pl/  publikował treści wykraczające poza dopuszczalną możliwość informowania adwokata o prowadzonej przez niego działalności  m.in. używając zwrotów „upór i skuteczność w osiąganiu założeń (…) Cele przed sobą zawsze stawiamy wysoko, zarówno realizując pasje w życiu prywatnym jak i w naszej pracy adwokackiej”
„Zawsze walczymy do końca, nie  poddajemy się i dlatego odnosimy sukcesy. Jako Kancelaria Adwokacka posiadająca ugruntowaną pozycję na rynku stanowimy gwarancję skuteczności i najwyższej jakości usług. Nasi mocodawcy doceniają profesjonalizm i efektywne  rezultaty naszej pracy”, które to treści zawierały elementy wartościujące i ocenne, naruszające zakaz reklamy, co wyczerpało znamiona  przewinienia dyscyplinarnego z art. 80 Prawa o adwokaturze w zw. z §23 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (tekst jednolity ogłoszony obwieszczeniem Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 27.02.2018r. na podstawie uchwały nr 52/2011 z dnia 19.11.2011r.);

3. adwokata Pawła Kuras wpisanego na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Bydgoszczy, wykonującego zawód w kancelarii adwokackiej przy ul. Zamoyskiego 8/4, 85-063 Bydgoszcz, w związku z tym, że:
w okresie co najmniej od 19.06.2020r. do nadal na stronie internetowej stronie internetowej swojej kancelarii  https://adwokat-kuras.pl/  publikował treści wykraczające poza dopuszczalną możliwość informowania adwokata o prowadzonej przez niego działalności  m.in. używając zwrotów „Zapewniam szybkie i skuteczne rozwiązania gwarantujące moim Mocodawcom satysfakcję i bezpieczeństwo prawne. Posiadam wiedzę i doświadczenie, pozwalające rozwiązać skomplikowane zagadnienia prawne. Mój Klient ma prawo oczekiwać ode mnie odpowiedzi na bieżące potrzeby, ale także przewidywania i postrzegania jego przyszłego interesu, przyszłych potrzeb związanych z toczonym sporem prawnym”, które to treści zawierały elementy wartościujące i ocenne, naruszające zakaz reklamy, co wyczerpało znamiona  przewinienia dyscyplinarnego z art. 80 Prawa o adwokaturze w zw. z §23 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (tekst jednolity ogłoszony obwieszczeniem Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 27.02.2018r. na podstawie uchwały nr 52/2011 z dnia 19.11.2011r.);

4. adwokata Macieja Bartkowiaka wpisanego na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Bydgoszczy, wykonującego zawód w kancelarii adwokackiej przy ul. Jagiellońskiej 10, 85-067 Bydgoszcz, w związku z tym, że w okresie co najmniej od 19.06.2020r. do nadal na stronie internetowej swojej kancelarii http://www.adwokat-bartkowiak.pl/  publikował treści wykraczające poza dopuszczalną możliwość informowania adwokata o prowadzonej przez niego działalności  m.in. używając zwrotów ,, Od samego początku kierujemy się dobrem Klienta, stawiając na jego pełne zadowolenie. Adwokat Maciej Bartkowiak oferuje swoje usługi w zakresie szerszym niż radca prawny”, które to treści zawierały elementy wartościujące i ocenne, naruszające zakaz reklamy, co wyczerpało znamiona  przewinienia dyscyplinarnego z art. 80 Prawa o adwokaturze w zw. z §23 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (tekst jednolity ogłoszony obwieszczeniem Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 27.02.2018r. na podstawie uchwały nr 52/2011 z dnia 19.11.2011r.), ale i art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 16.04.1993r.o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913.) stanowiąc wprowadzające w błąd oznaczenie usług lub nieuczciwe zachwalanie.

Uzasadnienie

W ramach prowadzonego śledztwa dziennikarskiego zapoznałem się z treścią strony internetowej adwokat Izabeli Kosierb oraz linków https://topadwokat.com/bydgoszcz/adwokat-izabela-kosierb/ oraz https://www.najlepszyprawnik.com.pl/szukaj/kancelaria-adwokacka-adwokat-izabela-kosierb/.
Na skutek powyższego doszedłem do wniosku, że wymieniona w okresie od co najmniej 19.06.2020r. do nadal:

c) korzysta z usług reklamowych -pozycjonowania swojego nazwiska przy pomocy https://topadwokat.com/bydgoszcz/adwokat-izabela-kosierb/ oraz https://www.najlepszyprawnik.com.pl/szukaj/kancelaria-adwokacka-adwokat-izabela-kosierb/, 

d) na stronie internetowej stronie internetowej swojej kancelarii https://www.izabelakosierb.pl/ publikował treści wykraczające poza dopuszczalną możliwość informowania adwokata o prowadzonej przez niego działalności  m.in. używając zwrotów,, Kancelaria Adwokacka Adwokat Izabeli Kosierb zajmuje się profesjonalnym świadczeniem usług prawnych na rzecz Klientów indywidualnych, przedsiębiorców oraz podmiotów gospodarczych, oferując pomoc prawną na najwyższym poziomie merytorycznym, celem jak najlepszego zabezpieczenia interesów swoich Klientów”, które to treści zawierały elementy wartościujące i ocenne, naruszające zakaz reklamy, co wyczerpało znamiona  przewinienia dyscyplinarnego z art. 80 Prawa o adwokaturze w zw. z §23 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (tekst jednolity ogłoszony obwieszczeniem Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 27.02.2018r. na podstawie uchwały nr 52/2011 z dnia 19.11.2011r.);

Najbardziej zaniepokoiło mnie chamskie pozycjonowanie przy pomocy usługi reklamowej topadwokat.com oraz www.najlepszyprawnik.pl  Dowiedziałem się ze źródeł dziennikarskich, że adwokat Izabela Kosierb może wykorzystywać piastowane stanowisko Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego do negocjowania opłat za pozycjonowanie strony. Normalnie płaci się z 3500 zł. na rok a ona ma to za darmo- jedzie na stanowisku. Chętnie zostanę przesłuchany na tą okoliczność. Jeżeli Pani adwokat Izabeli Kosierb zależy tak na pozycjonowaniu i rozgłosie mogę go jej zapewnić publikacją na jej temat na stronie http://adwokatora.pl/, do której oględzin zachęcam wszystkich Rzeczników Dyscyplinarnych.

Zachęcam także adwokat Izabelę Kosierb do zastosowania wobec siebie samej nakazów i zakazów wynikających z Kodeksu Etyki Adwokackiej. Dla przypomnienia- zgodnie z § 23 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu adwokata obowiązuje zakaz reklamy, jak również zakaz pozyskiwania klientów w sposób sprzeczny z godnością zawodu oraz współpracy z podmiotami pozyskującymi klientów z naruszeniem prawa i zasad współżycia społecznego.  Ponadto, jak wynika z § 17 Kodeksu Etyki Adwokackiej Adwokat mając zagwarantowaną przy wykonywaniu czynności zawodowych wolność słowa, powinien zachować umiar, współmierność i oględność w wypowiedziach, zarówno wobec sądu i organów państwowych, jak i wobec dziennikarzy i przedstawicieli mediów, tak aby nie uchybić zasadzie godności zawodu.

Analiza strony internetowej adw. Izabeli Kosierb i pozycjonowanie się przez nią prowadzi do wniosku, ze wyczerpała swoim zachowaniem opisane wyżej delikty dyscyplinarne. Wymieniona publikuje na swojej stronie treści, które wykraczają poza dopuszczalną możliwość informowania adwokata o prowadzonej przez niego działalności, które to treści zawierają elementy wartościujące i ocenne, naruszające zakaz reklamy w sposób opisany wyżej. Jaki daje przykład adwokat Izabela Kosierb – jako zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego innym adwokatom skoro nie dość, że korzysta z tradycyjnej reklamy, to na dodatek z pozycjonowania w internecie swojej kancelarii. Jednocześnie gorliwie ściga innych adwokatów, nawet spoza Izby Adwokackiej z Bydgoszczy, za korzystanie z reklamy. Taka „schizofreniczna” postawa czy praktyka adw. Izabeli Kosierb jest nie tylko nieetyczna, ale i bezprawna. Nie można przecież nadużywać stanowiska, choćby samorządowego jak adw. Izabela Kosierb w samorządzie adwokackim, do tego by obchodzić zakazy wynikające z Kodeksu Etyki Adwokackiej- jak zakaz reklamy.

Podobne wartościujące i ocenne, naruszające zakaz reklamy  treści zostały zawarte na stronach internetowych kolegów izbowych adwokat Izabeli Kosierb – adwokata Jarosława Wyrębskiego, adwokata Pawła Kuras, czy adwokata Macieja Bartkowiaka. Analiza stron internetowych adwokatów Izby Bydgoskiej pozwala na wniosek, że prawie każdy z nich korzysta z reklamy. Wolontariusze Fundacji Paragraf przygotowują już materiał dowodowy do wniosków dyscyplinarnych dotyczących naruszenia zakazu reklamy przez kilkuset adwokatów, w tym z Izby Adwokackiej w Bydgoszczy.

W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.

Redaktor naczelny
Tygodnika „TYLKO POLSKA”
Prezes Fundacji Paragraf
Leszek Bubel

W załączeniu:
1.wykaz stron kancelarii adwokackiej adwokat Izabeli Kosierb
2. wydruk strony internetowej adwokata Jarosława Wyrębskiego;
3. wydruk ze strony adwokata Macieja Bartkowiaka;
4. wydruk strony adwokata Pawła Kuras;

SKANY AKTU NOTARIALNEGO

Leszek Bubel
redaktor naczelny tygodnika
„TYLKO POLSKA”
Prezes Zarządu Fundacji Paragraf
ul. Brzoskwiniowa 13, 04-782 Warszawa
tel. 516 219 698
Konto: 33 1090 2590 0000 0001 2206 5076
NIP: 9522125490


Warszawa, dnia 07.12.2020 r.
Wielkopolska Izba Lekarska
ul. Nowowiejskiego 49, 61-733 Poznań

Szanowni Państwo,

Jako redaktor naczelny Tygodnika „Tylko Polska” kieruję do państwa następujące pytanie prasowe:
czy Wielkopolska Izba Lekarska aprobuje aktywną społeczną i polityczną działalność lekarza Zofii Siwińskiej – Mrozek, polegającą na zaangażowaniu się wymienionej w tzw. strajk kobiet i manifestowanie swoich poglądów w trakcie manifestacji poprzez hasła, których treści w formie wydruków zdjęć z demonstracji załączam.

Pani doktor Zofia Siwińska-Mrozek swoją aktywność skierowała głównie na kwestie polityczne, spychając na plan dalszy leczenie pacjentów. Z pobudek właśnie politycznych zdecydowała się na złożenie donosu na Panią Adwokat z Warszawy przesyłając w dniu 19.06.2018r. mail do Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie na jego adres rd.warszawa@adwokatura.pl Sprawa od Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie została przekazana do Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Bydgoszczy.

Obawiam się, iż rzeczony donos powinien zostać rozpatrzony w kategoriach psychiatrycznych nie prawnych. Doktor Zofia Siwińska-Mrozek podejmując działania jak wyżej kala zawód lekarza i środowisko lekarskie, którego aspiracją zapewne nie jest angażowanie się po stronie sporów społeczno-politycznych.

Czy znane są Państwu hasła, jakie Zofia Siwińska – Mrozek i jej środowisko, z którym się identyfikuje, jako jego aktywistka, głosi na wiecach, domagając się prawa do zabijania nienarodzonych dzieci, w tym: „Moja cipka to nie twoja borszka”, „Bóg z nami, chuj z wami”, „Zajmij się swoim siurem”, „Precz z siurami”, „Bosak słonko, w pizde se klaśnij”?

Postawa środowiska głoszącego w/w hasła to dno etyczno-moralne – wyrażanie poglądów w sposób chamski i prymitywny.

Proszę o pilne zajęcie stanowiska w opisanej wyżej sprawie. Stanowisko Wielkopolskiej Izby Lekarskiej zostanie uwzględnione w przygotowywanej publikacji prasowej.

Jednocześnie wobec powyższego domagam się od Wielkopolskiej Izby Lekarskiej wszczęcia postępowania wyjaśniającego wobec lekarza Zofii Siwińskiej-Mrozek, a następnie wszczęcia w jej sprawie postępowania dyscyplinarnego.

Redaktor naczelny
Tygodnika „Tylko Polska”
Leszek Bubel

W załączeniu:
Wydruki zdjęć z demonstracji- z uwidocznionymi hasłami

Do wiadomości
Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Bydgoszczy

Leszek Bubel
redaktor naczelny tygodnika
„TYLKO POLSKA”
Prezes Zarządu Fundacji Paragraf
ul. Brzoskwiniowa 13, 04-782 Warszawa
tel. 516 219 698
Konto: 33 1090 2590 0000 0001 2206 5076
NIP: 9522125490

Warszawa, dnia 07.12.2020 r.

adw. Izabela Kosierb. Zastępca  Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Bydgoszczy
Okręgowa Rada Adwokacka w Bydgoszczy
ul. Nowy Rynek 5
85-131 Bydgoszcz

Szanowna Pani,

Przesyłam do Pani wiadomości zawiadomienie skierowane do Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w sprawie Zofii Siwińskiej-Mrozek.

Redaktor naczelny
Tygodnika ,, Tylko Polska”
Leszek Bubel

W załączeniu:
Zawiadomienie skierowane do Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w sprawie Zofii Siwińskiej-Mrozek.